poniedziałek, 23 maja 2011

ILRS Workshop w Bad Koetzing

Obserwatorium w Wetzell (VLBI + SLR + GNSS)
 Krzysiu i teleskop VLBI* w tle :)
* technika VLBI polega na rejestracji sygnałów mikrofalowych, które są emitowane przez pozagalaktyczne kwazary. Obserwacji dokonuje się na dwóch częstotliwościach (aby zniwelować opóźnienie jonosferyczne sygnału) przez wiele stacji, po czym koreluje się otrzymane szumy pomiarowe z różnych stacji. Dzięki temu można wyznaczyć położenie Ziemi względem układu niezwiązanego z naszą galaktyką, a także takie parametry jak różnica czasu opartego na zegarach atomowych (UTC) a czasem wyznaczonym przez obrót Ziemi (UT1), precesję, nutację i współrzędne samych stacji z milimetrową dokładnością.

 Teleskop służący do pomiarów laserowych do sztucznych satelitów Ziemi i Księżyca.
 


 Kilka zdjęć z Bad Koetzting.